07/07/2019
779

07.07.2019

Chúa Nhật 14 TN – Năm C

Thánh vịnh tuần 2

 

 

Tin Mừng: Lc 10,1-12.17-20

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này'. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.

"Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: 'Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi'.

"Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: 'Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần'. Ta bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này".

Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con". Người bảo: "Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời".

Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2).

 

Như Mẹ: Cánh đồng truyền giáo đang bao la. Ơn gọi tu trì tại nhiều quốc gia ngày càng giảm dần. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Lúa sẽ chín khô, rồi hư mất, nếu không có thợ gặt kịp thời. Chúng ta làm được gì đây? Như Chúa Giêsu dạy là chúng ta cứ xin Chúa cha sai thật nhiều thợ gặt lành nghề ra gặt lúa về.

 

Với Mẹ: Sứ vụ loan báo Tin Mừng là một việc làm cần thiết đối với sự sống còn của Giáo Hội, xin Cha cử Thánh Thần xuống trên các thành phần trong Giáo Hội, làm cho họ được hiệp nhất và hăng say loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội, xưa Mẹ đã hiện diện trong cộng đoàn Giáo Hội tiên khởi, nay xin Mẹ tiếp tục hiện diện và đồng hành với Giáo Hội trong việc làm cho hạt giống Tin Mừng được gieo vãi trong mọi tâm hồn.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng
 
114.864864865135.135135135250