07/08/2017
1760

07.08.2017

Thứ Hai – Tuần 18 TN – Năm A

Th. Xistô II, gh

 

 

Tin mừng: Mt 14,13-21

 

Tin mừng theo thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ.

Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Đây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi: xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn". Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn". Các ông thưa lại rằng: "Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá". Người bảo các ông rằng: "Hãy đem lại cho Thầy".

Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16).

 

Như Mẹ:Xã hội đã thay đổi nhiều, nhưng vẫn còn nhiều người sống trong thiếu thốn. Giáo Hội luôn được mời gọi, theo gương Chúa Giêsu, lưu tâm đến người nghèo. Trung thành với sứ vụ đó, Giáo Hội không ngừng nỗ lực đến với họ qua các hoạt động bác ái, y tế và giáo dục...

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dâng hiến chính mình để đem ơn cứu độ cho nhân trần. Xin giúp chúng con thấm nhuần tinh thần của Chúa, để chúng con can đảm dấn thân vào việc thăng tiến đời sống của những người khổ đau.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, xin Mẹ giúp chúng con mỗi ngày thoát khỏi tính ích kỷ, hèn nhát để trở thành tấm bánh được bẻ ra cho tha nhân, bằng những công việc phục vụ trong bác ái và khiêm nhường.

 

Trong Mẹ:Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui