07/08/2018
972

07.08.2018

Thứ Ba – Tuần 18 TN

Thánh  Xistô II, gh

 

Tin Mừng: Mt 14,22-36

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa" và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ". Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán: "Hãy đến". Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con". Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!"

Khi đã sang qua biển hồ, các ngài lên bộ và ghé vào Ghênêsarét. Nhận ra Ngài, dân địa phương liền loan tin đi khắp cả vùng xung quanh, và người ta đem đến cho Ngài hết mọi kẻ ốm đau. Họ nài xin Ngài cho họ rờ đến tua áo choàng của Ngài thôi, và ai đã rờ đến thì đều được chữa lành. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ” (Mt 14,27).

 

Như Mẹ: Giữa sóng gió, con thuyền của các môn đệ gần như chìm, nhưng chính lúc đó, Chúa Giêsu đã đến và trấn an: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”. Sự hiện diện của Người đã làm cho các môn đệ được an tâm. Chúng ta cũng cần được Chúa hiện diện bên cạnh, vì đó là một bảo đảm vững chắc cho chúng ta trước sóng gió cuộc đời.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều đau khổ và cám dỗ khiến chúng con lo âu sợ hãi đến chao đảo giữa dòng đời. Xin Chúa hiện diện với chúng con, nhất là khi chúng con gặp thử thách nặng nề.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin giúp các bậc phụ huynh sống nhân đức can đảm trong đời sống đức tin đầy thử thách ngày nay, để họ nên gương sáng cho con cái mình.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương