07/09/2019
624

07.09.2019

Thứ Bảy đầu tháng

Tuần 22 TN

 

 

Tin Mừng: Lc 6,1-5

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Các ông chưa đọc điều Đavit đã làm khi ông và các người tuỳ tùng bị đói sao? Ngài đã vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh dâng hiến mà ăn và cho các người bạn tuỳ tùng ăn, bánh đó họ không được phép ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi". Và Người bảo họ rằng: "Con Người làm chủ cả ngày Sabbat".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Con Người làm chủ ngày sabát” (Lc 6,5).

 

Như Mẹ: Lao động là một cách để thăng tiến phẩm giá con người. Nhưng nhiều lúc, con người lại sử dụng lao động để làm tôi đồng tiền, rồi từ đó làm tha hoá chính mình. Chúa Giêsu dạy là “Con Người làm chủ ngày sabát”. Thiên Chúa ban cho con người một thứ rất cao quý, đó là “quyền làm chủ chính mình”. Thế nhưng, con người nhiều lúc lại để cho mình lệ thuộc vào những giá trị vật chất thấp hèn.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, lối sống thực dụng đang lôi cuốn con người ta vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền mà quên đi chính Chúa. Xin cho chúng con, ngoài việc lo kiếm sống, cũng biết vun đắp cho những giá trị của Nước Trời.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, xin giúp chúng con biết tận dụng thời gian và sức lực để thăng tiến phẩm giá của chính mình cũng như của tha nhân.

 

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui

114.864864865135.135135135250