07/12/2017
1194

07.12.2017

Thứ Năm đầu tháng – Tuần 1 MV

Th. Ambrosio, gm-tsht

 

Tin Mừng: Mt 7,21-24-27

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Ta, 'Lạy Chúa, lạy Chúa!', là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.

"Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 

 “Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7,24).

 

 

Như Mẹ:Kinh nghiệm cho thấy rằng nhà nào được xây dựng trên một nền móng vững chắc thì nhà ấy bền vững; ngược lại, nhà nào được xây trên nền yếu thì nhà ấy dễ bị sụp đổ. Lời Chúa là lời mang lại sự sống, là nền tảng của mọi giá trị. Ai xây dựng đời mình trên nền tảng ấy thì sẽ có sự sống đời đời.

 

Với Mẹ:Chúa mới có những lời mang lại sự sống đời đời. Xin cho người tín hữu chúng con biết lấy lời của Chúa làm kim chỉ nam cho những hoạt động của mình.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, Mẹ đã thực hành lời Chúa trọn vẹn, xin Mẹ hướng dẫn chúng con để chúng con biết làm những việc đẹp lòng Chúa.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng