07/12/2018
1203

07.12.2018

Thứ Sáu đầu tháng

Thánh Ambrosio, gm-tsht

 

 

Tin Mừng: Mt 9,27-31

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: "Hỡi Con vua Đavít, xin thương chúng tôi". Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ: "Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?" Họ thưa: "Lạy Thầy, có". Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: "Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy". Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giêsu truyền cho họ rằng: "Coi chừng, đừng cho ai biết". Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Các anh tin thế nào thì được như vậy” (Mt 9,29).

 

Như Mẹ: Đức tin là một hồng ân cao cả mà Thiên Chúa đã tặng ban cho con người một cách nhưng không. Và con người tự do đáp trả bằng hành vi tôn thờ và yêu mến. Thánh Giacôbê dạy ta biết: “Đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17), mà việc làm quan trọng nhất của đức tin chính là đức ái (Gl 5,16).

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa mong chúng con tin tưởng và phó thác cuộc đời chúng con trong tay Chúa. Nhưng, nhiều lúc chúng con cứ loay hoay, xoay xở làm theo ý riêng mà không cần đến Chúa. Xin dạy chúng con một lòng tin tưởng vào Chúa, nhất là khi gặp thử thách.

 

Nhờ Mẹ Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, xin Mẹ thống nhất cuộc đời chúng con, để qua lời nói và hành động bác ái, chúng con trở nên lời chứng sống động giữa dòng đời.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương