08/01/2018
1329

08.01.2018

Thứ Hai – Tuần 1 TN

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

 

Tin Mừng: Mc 1,6b-11

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Khi ấy, Gioan rao giảng rằng: "Có Đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần."

Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nadarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan. Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời phán: "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người” (Mc 1,10).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nên Người là Đấng vô tội. Có tội mới cần phải rửa, không có tội thì đâu cần phải rửa. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại hạ mình xuống như một tội nhân, đến với ông Gioan Tẩy Giả để xin được rửa tội. Chúa đã nêu gương khiêm nhường cho con người. Còn chúng ta, ai cũng có tội, nên chúng ta cần phải được rửa để cho sạch.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin sai Thần Khí Chúa ngự xuống trên mỗi người tín hữu chúng con, để Người thánh hiến chúng con và biến đổi chúng con trở nên môn đệ đích thực của Chúa.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, Mẹ thật xứng đáng với danh hiệu là đền thờ của Chúa Thánh Thần, xin cầu bầu cho chúng con.

 

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui