08/02/2019
1094

08.02.2019

Thứ Sáu

Th. Giêrônimô Emilianô

 

 

 

Tin Mừng: Mc 6,14-29

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Khi ấy, vua Hêrôđê nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng Người đã lẫy lừng, kẻ thì nói: "Gioan Tẩy giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng"; kẻ thì bảo: "Đó là Êlia"; kẻ khác lại rằng: "Đó là một tiên tri như những tiên tri khác". Nghe vậy, Hêrôđê nói: "Đó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại". Vì chính vua Hêrôđê đã sai bắt Gioan và giam ông trong ngục, nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan đã bảo Hêrôđê: "Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình". Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: "Con muối gì, cứ xin, trẫm sẽ cho", và vua thề rằng: "Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho". Cô ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì?" Mẹ cô đáp: "Xin đầu Gioan Tẩy Giả". Cô liền vội vàng trở vào xin vua: "Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa". Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện:

 

 

Ông Gioan bị vua Hêrôđê chém đầu” (Mc 6,16).

 

Như Mẹ: Người giả dối luôn sợ sự thật: mặcdù biết mình làm sai, biết mình phạm tội, nhưng vua Hêrôđê đã không có can đảm để đón nhận điều đó mà ăn năn hối cải. Trái lại, ông còn dùng uy quyền của mình để áp chế sự thật qua việc chặt đầu ông Gioan. Còn về ông Gioan, ông đã hết lòng sống cho sự thật dù phải mất cả mạng sống mình.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, Hêrôđê là một kẻ có quyền đầy gian ác. Xin cho những kẻ gian ác ngày nay biết nhận ra lỗi lầm của mình mà quay về nẻo đường ngay chính. Theo gương ông Gioan là người sống chân thật, xin cho chúng con luôn sống chân thật với chính mình, với tha nhân và với chính Thiên Chúa là Đấng Chân Thật.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, xin Mẹ giúp chúng con can đảm sống và làm chứng cho sự thật trong thế giới xảo trá ngày này.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương