08/03/2017
120708.03.2017                                                                 
Thứ Tư
Th. Gioan Thiên Chúa                                                
 
Tin Mừng: Lc 11,29-32
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
 
Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
“Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ” (Lc 11,29).
 
Như Mẹ: Chúa Giêsu đánh giá con người thời đại của Ngài là thế hệ gian ác. Tại sao? Bởi vì Ngài đến để mang niềm vui và hy vọng cho họ, nhưng họ lại không đón nhận Ngài. Họ không đón nhận Ngài thì họ cũng không đón nhận giáo huấn yêu thương của Ngài. Họ chấp nhận sống trong tội lỗi và trong nếp sống không kính sợ Thiên Chúa và chẳng coi ai ra gì!
 
Với Mẹ: Con người ngày nay đang sống trong một thời đại dửng dửng: dửng dưng với Thiên Chúa, dửng dưng với môi trường sống và dửng dưng với nhau. Xin Chúa biến đổi tâm trí chúng con, để chúng con biết tin tưởng vào Ngài.
 
Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã tin tưởng hết lòng vào tình thương của Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con sống đức tin của mình, không dựa vào cảm giác, mà dựa vào chính quyền năng của Chúa.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)

Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Lời Chúa: "Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: 'Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi'." (Lc 24,4-6)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng