08/03/2018
1060

08.03.2018

Thứ Năm – Tuần 3 MC

Th. Gioan Thiên Chúa

         

Tin Mừng: Lc 11,14-23

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ". Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Người biết ý của họ, liền phán:

"Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.


"Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn; nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi và ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lc 11,23).

 

Như Mẹ: Trong suốt 3 năm thi hành sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã lôi kéo nhiều người đi theo Chúa nhờ lời rao giảng và gương sống của Người. Nhưng bên cạnh đó, có nhiều người và nhiều nhóm luôn tìm cách chống đối và thậm chí là tìm cách để triệt hạ Người. Mỗi người chúng ta được mời gọi đi theo Chúa, đồng thời cộng tác vào sứ vụ cứu độ của Người.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho các mục tử trong Giáo Hội biết cộng tác với ân sủng của Chúa để làm cho hạt giống Tin Mừng sinh hoa quả dồi dào cho các linh hồn.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin cho có nhiều bạn trẻ đáp lại lời mời gọi của Chúa mà dấn thân sống đời hiến dâng.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng