08/04/2018
1072

08.04.2018

Chúa Nhật 2 PS – Năm B

Lòng Chúa Thương Xót

 

Tin Mừng: Ga 20,19-31

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

 

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20,19).

 

Như Mẹ: Nhắc đến Tôma, ta thường nghĩ ngay đến một tông đồ cứng lòng tin. Thế nhưng chính nhờ việc ông đòi xem tận mắt, sờ tận tay Chúa Giêsu Phục Sinh mà ta có được bài học rất quan trọng: Niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu là có cơ sở, có bằng chứng xác thực.

 

Với Mẹ: “Phúc thay những người không thấy mà tin”, chúng con không được nhìn thấy Chúa tỏ tường như các tông đồ xưa, nhưng chúng con tin Chúa. Bởi vì Kinh Thánh và truyền thống tông đồ chứng thực cho chúng con là Chúa đã sống lại. Xin Chúa chạm vào lòng chúng con để chúng con tin thật và cảm nhận được Chúa.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, xin khẩn cầu Chúa đoái thương nhìn đến những ai đang sống trong thất vọng vì không có niềm tin.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng