08/05/2019
1096

08.05.2019

Thứ Tư

Tuần 3 PS

 

 

Tin Mừng: Ga 6,35-40

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Ta. Vậy ý của Cha, Đấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Ai đến với tôi sẽ không bị loại ra ngoài” (Ga 6,37).

 

Như Mẹ: Thiên Chúa ký kết với loài người một giao ước vĩnh cửu, giao ước tình yêu bằng chính Máu của Con Một là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đổ máu ra trên thập giá làm hy tế chuộc tội cho con người. Như thế, ai đến với Chúa Giêsu thì không bị loại ra ngoài, bởi vì chính Người đã chấp nhận hy sinh tất cả để cứu chuộc họ, đưa họ vào Vương quốc tình yêu.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là người thầy, là anh cả của chúng con. Xin Chúa quy tụ những ai đang sống mà chưa biết Chúa, để họ cũng được thuộc về gia đình của Chúa, nhờ thế, họ được làm con cái của Cha trên trời.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, xin Mẹ cùng chúng con mở rộng vòng tay để sẵn sàng giúp đỡ những ai đang bị loại ra bên lề xã hội.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng