08/06/2018
1396
08.06.2018                                                                 
Thứ Sáu
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
                                                                                   
Tin Mừng: Ga 19,31-37
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Bởi lẽ là Ngày Chuẩn Bị, và để tránh cho các tử thi không còn treo trên thập giá trong ngày sabbat, vì ngày sabbat là một ngày trọng đại, những người Do-thái xin Philatô cho hạ các tử thi xuống, sau khi đánh giập ống chân. Bấy giờ những người lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu. Khi đến gần Chúa Giêsu, chúng thấy Người đã chết, nên không đánh giập ống chân Người; nhưng một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập tức máu cùng nước chảy ra. Và kẻ đã xem thấy, thì đã minh chứng, mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật để cả chư vị cũng tin. Những điều đó đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: "Không một cái xương nào của Người bị đánh giập". Và lại có lời Kinh Thánh khác rằng: "Chúng sẽ nhìn vào Đấng chúng đã đâm thâu qua". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra” (Ga 19,34).
 
Như Mẹ: Thiên Chúa là Tình Yêu. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã tặng ban Con Một của Người, để ai tin vào người con đó thì được sống đời đời. Và cũng vì yêu thương, chính người con đó đã chấp nhận để cho trái tim của mình đổ hết giọt máu và giọt nước cuối cùng. Từ trái tim của Chúa Giêsu, nguồn ơn cứu độ đã được tuôn trào cho nhân loại chúng ta.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết tìm đến nương ẩn nơi Trái Tim của Ngài. Xin bao phủ chúng con bằng tình thương và bình an của Ngài luôn mãi.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, Mẹ đã nuôi dưỡng Chúa Giêsu bằng sữa tình thương, xin chăm sóc chúng con bằng sự ân cần và lòng từ mẫu của Mẹ.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương