08/07/2018
855
08.07.2018
Chúa Nhật 14 TN – Năm B
Thánh vịnh tuần 2
                                                                                     
Tin Mừng: Mc 6,1-6
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: "Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?" Và họ vấp phạm vì Người.
Chúa Giêsu liền bảo họ: "Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình". Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi” (Mc 6,4).
 
Như Mẹ: Chúa Giêsu xuất hiện như một vị ngôn sứ vĩ đại. Nhưng những người quê hương và thân thuộc lại không nhận ra vai trò và vị trí của Người. Các môn đệ của Người cũng thường không được coi trọng tại quê hương xứ sở của mình, đúng như lời Người đã nói.
 
Với Mẹ: Lạy Cha, xin ban ơn can đảm và trung thành cho những môn đệ của Chúa Giêsu đang còn ở trần gian, để họ luôn hăng say với sứ vụ ngôn sứ của mình, cho dù có gặp những nghịch cảnh đau thương hay khốn cùng.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, xin cho những người Do Thái cũng như những người chưa có đức tin, nhận ra Chúa Giêsu là Đấng cứu độ trần gian.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 

LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Lời Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi." (Lc 2,46)

Suy gẫm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng