08/08/2017
892

08.08.2017

Thứ Ba – Tuần 18 TN – Năm A

Th. Đa Minh

 

 

Tin mừng: Mt 14,22-36

 

Tin mừng theo thánh Matthêu.

 

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa" và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ". Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán: "Hãy đến". Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con". Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!"

Khi đã sang qua biển hồ, các ngài lên bộ và ghé vào Ghênêsarét. Nhận ra Ngài, dân địa phương liền loan tin đi khắp cả vùng xung quanh, và người ta đem đến cho Ngài hết mọi kẻ ốm đau. Họ nài xin Ngài cho họ rờ đến tua áo choàng của Ngài thôi, và ai đã rờ đến thì đều được chữa lành. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Đức Giêsu bảo các môn đệ: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27).

 

Như Mẹ: Sợ hãi là một trạng thái tâm lí luôn gắn liền với con người. Tại sao lại phải sợ, và sợ cái gì? Người ta thường sợ nhiều thứ: sợ ma, sợ chết, sợ bóng tối…! Người ta sợ vì thiếu cái gì đó mang lại bình an và vững chắc. Chúa Giêsu là điểm tựa vững chắc, là sự sống và ánh sáng của trần gian. Ai tin vào Ngài thì cứ yên tâm nhé, Ngài là điểm tựa bình an.

 

Với Mẹ:Chúa đã trấn an các môn đệ là “cứ yên tâm” vì có Chúa hiện diện ở đó. Xin Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời chúng con, để dù cho bão gió mưa sa, chúng con vẫn một lòng an tâm tựa nương vào Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, xin Mẹ an ủi và nâng đỡ chúng con, khi chúng con gặp thử thách trên đường đời gian nguy.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 5: 

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Lời Chúa: "Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giêsu thì ở giữa." (Ga 19,18)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương