08/09/2019
710

08.09.2019

Chúa Nhật 23 TN – Năm C

Thánh vịnh tuần 3

 

 

Tin Mừng: Lc 14,25-33

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.

"Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi'.

"Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,33).

 

Như Mẹ: Đâu là điều kiện để theo Chúa và trở thành môn đệ của Người? Muốn làm môn đệ của Chúa phải từ bỏ mọi sự và vác thập giá mình. Theo Chúa quả là một hành trình dài và gian khổ! Phần thưởng Chúa hứa lại rất lớn lao.

 

Với Mẹ: Chúa ơi! Sống cho Chúa quả thật là một điều khó! Chúa muốn cất đi những gì chúng con cậy dựa để chúng con thật sự tựa nương vào một mình Chúa. Xin cho chúng con dám ra khỏi mình, ra khỏi những tính toán bận tâm nhỏ nhặt, để sống theo những yêu cầu của Chúa dù khắc khổ và gian nan.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, xin giúp chúng con biết sống cho Chúa và thuộc trọn về Chúa như Chúa đã sống cho chúng con và đã hy sinh tính mạng vì chúng con. Và xin cho chúng con đem hết tâm tình mà tạ ơn Ngài.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng

114.864864865135.135135135250