08/10/2018
1204

08.10.2018

Thứ Hai – Tuần 27 TN

Thánh vịnh tuần 3

 

Tin Mừng: Lc 10,25-37

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, có một người thông luật đúng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?" Người nói với ông: "Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?" Ông trả lời: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình". Chúa Giêsu nói: "Ông trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống". Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Nhưng ai là anh em của tôi?"

Chúa Giêsu nói tiếp: "Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa của mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho ông chủ quán mà bảo rằng: 'Ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ trả lại ông'.

"Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?" Người thông luật trả lời: "Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy". Và Chúa Giêsu bảo ông: "Ông cũng hãy đi và làm như vậy". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Hãy đi và làm như vậy” (Lc 10,37).

 

Như Mẹ: Bài Tin Mừng về “điều răn lớn nhất” được cả ba thánh sử ghi lại cho thấy luật mến Chúa yêu người là trọng tâm của đời sống Kitô giáo. Tình yêu đích thật của người Kitô hữu chính là yêu mến Chúa cách trọn vẹn, hoàn hảo, ưu tiên và yêu thương tha nhân như chính bản thân mình. Tình yêu của người môn đệ phải là tình yêu vô điều kiện, vô vị lợi và vị tha.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, Lời Chúa dạy chúng con rằng người thân cận của chúng con là tất cả những ai mà chúng con gặp gỡ, tất cả những người cần đến sự trợ giúp của chúng con. Xin cho chúng con biết mau mắn thi hành điều răn bác ái này.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, xin dạy chúng con luôn biết tâm niệm điều Chúa dạy chúng con hôm nay: “cứ làm như vậy sẽ được sống”.

 

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui