08/11/2018
988

08.11.2018

Thứ Năm – Tuần 31 TN

Tuần 31 TN

 

Tin Mừng: Lc 15,1-10

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Biệt phái và Luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng". Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: 'Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!' Cũng vậy tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.

 "Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: 'Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất'. Cũng vậy, tôi bảo các ông: Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (Lc 15,10).

 

Như Mẹ: Thiên Chúa đầy lòng yêu thương và nhân hậu. Người hiện thân qua người con yêu dấu là Đức Giêsu Kitô để tìm kiếm chúng ta. Ngài sẵn sàng đón nhận chúng ta đang khi chúng ta còn là tội nhân. Có người nào như Thiên Chúa là Đấng luôn hết lòng vì chúng ta?

 

Với Mẹ: Con muốn trở về với Chúa sau quãng đời hoang tàn. Nơi trái tim Chúa, con lại khám phá ra giá trị của bản thân con đáng quý biết chừng nào. Xin mở rộng lòng con, để con biết đón nhận Chúa là tình yêu của đời con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin giúp con sám hối thật lòng vì tội lỗi con đã xúc phạm đến Chúa. Đã bao lần con phạm tội nhưng rồi vẫn luôn luôn được Chúa thứ tha. Xin giúp con can đảm đứng dậy sau mỗi lần ngã sa.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng