09/01/2018
1160

09.01.2018

Thứ Ba – Tuần 1 TN

 

Tin Mừng: Mc 1,21-28

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Đến thành Capharnaum, ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Đấng Thánh của Thiên Chúa". Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: "Hãy im đi, và ra khỏi người này!" Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Cái chi vậy? Đây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người". Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư” (Mc 1,22).

 

Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng quyền phép vô biên, mà Chúa Giêsu lại là Con Thiên Chúa, nên Người cũng có quyền phép. Vì Người là Thiên Chúa, nên lời giảng dạy của Người có uy quyền và có sức lay động lòng người. Chỉ nơi Người mới có những lời mang lại sự sống đời đời. Ước gì chúng ta biết lấy Lời của Người làm kim chỉ nam hướng dẫn đời sống mình. 

 

Với Mẹ: Chúa là Thầy dạy muôn dân, xin cho các vị mục tử trong Giáo Hội biết cậy dựa vào sức mạnh của Lời Chúa để giúp dân ngoại nhận ra con đường đưa đến sự sống đời đời.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, xin hướng dẫn các thầy cô giáo biết truyền đạt những giá trị cao đẹp cho học sinh của mình.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương