09/01/2019
953

09.01.2019

Thứ Tư  – Mùa GS

 

 

Tin Mừng: Mc 6,45-52

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Khi năm ngàn người đã được ăn no, Chúa Giêsu liền giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước mà đến Bếtsai-đa, đang khi Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, thuyền đã ra giữa biển, còn Người thì một mình ở trên đất. Khoảng canh tư đêm tối, Người thấy họ khó nhọc chèo chống vì ngược gió, Người đi trên mặt biển mà đến với họ, và Người muốn vượt qua trước họ. Họ thấy Người đi trên mặt biển, thì tưởng là ma, nên la hoảng lên. Vì ai nấy đều thấy Người và hoảng hốt, nên Người liền lên tiếng bảo họ rằng: "Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ". Rồi Người lên thuyền họ, và gió im lặng. Tâm hồn họ lại càng sửng sốt hơn, vì họ chưa hiểu gì về vấn đề bánh: lòng họ còn mù tối. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Các môn đệ “cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu phép lạ bánh hoá nhiều: lòng các ông còn chai đá!” (Mc 6,51-52).

 

Như Mẹ: Đi theo Chúa Giêsu, các môn đệ đã chứng kiến nhiều phép lạ lớn lao Chúa làm như hoá bánh ra nhiều, nhưng các ông vẫn chưa hiểu chưa tin. Đức tin là một hồng ân Chúa ban, nhưng nó cũng cần được đào luyện.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chính Chúa đã ban cho chúng con đức tin, nhưng đức tin của chúng con đang hời hợt lắm, lòng chúng con chưa xác tín vào quyền năng và tình thương của Chúa. Xin Chúa làm cho đức tin của chúng con vững mạnh nên như sắt đá.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, vì tin, nên Mẹ luôn hướng lòng về với Chúa. Xin Mẹ làm cho chúng con tin vững, luôn mở lòng ra với Ngài.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng