09/03/2017
1183
09.03.2017                                                                 
Thứ Năm
Th. Phanxica Rôma, nữ tu                                         
 
Tin Mừng: Mt 7,7-12
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Đấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!
 
"Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế: Đấy là điều mà Lề luật và các tiên tri dạy". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12).
 
Như Mẹ: Cuộc sống trần gian luôn có những cám dỗ lôi kéo con người chỉ biết tìm kiếm lợi ích cho chính mình. Vì thế cuộc sống này luôn có những căng thẳng, đau khổ và ghen tương. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng mình muốn người khác làm điều tốt cho mình, thì mình cũng hãy làm điều tốt cho người ta.
 
Với Mẹ: Chúa biết rõ lòng trí chúng con muốn gì! Tâm tưởng chúng con có khuynh hướng nghiêng chiều về sự dữ. Xin Chúa hoán cải lương tâm chúng con, để chúng con kiên tâm trong việc làm điều thiện cho tha nhân.  
 
Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là Mẹ của lòng nhân ai. Mẹ luôn muốn điều tốt lành cho con cái của Mẹ. Xin Mẹ thương cứu giúp chúng con.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng