09/04/2017
1730
 
09.04.2017                                                                 
Chúa Nhật Lễ Lá
Thánh vịnh tuần 2
                                                                                   
Tin Mừng: Mt 21,1-11
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 
Khi các ngài đến gần Giêrusalem, vào địa hạt Bếtphaghê, giáp núi Cây Dầu, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: "Các con hãy đến làng trước mặt kia, sẽ gặp ngay một con lừa mẹ cột ở đó với con lừa con. Các con hãy mở dây, dẫn về đây cho Thầy; và nếu có ai bảo các con điều gì, thì hãy nói: Chúa cần đến chúng, và Ngài sẽ gởi trả lại ngay". Mọi việc này xảy ra để ứng nghiệm lời tiên tri đã phán:
 
"Các ngươi hãy bảo thiếu nữ Sion rằng: Kìa vua ngươi nhân ái đến cùng ngươi, ngồi trên lừa mẹ và lừa con, là con của con vật chở đồ".
 
Các môn đệ ra đi và làm theo lời Chúa Giêsu dạy bảo. Hai môn đệ dẫn lừa mẹ và lừa con về, trải áo lên mình chúng và đặt Chúa ngồi lên trên. Phần đông dân chúng trải áo xuống đường, kẻ khác thì chặt nhành cây trải lối đi. Dân chúng kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: "Hoan hô con vua Đavit! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô trên các tầng trời!"
 
Khi Ngài vào thành Giêrusalem, thì cả thành phố náo động và nói rằng: "Người đó là ai vậy?" Dân chúng trả lời rằng: "Người ấy là Tiên tri Giêsu, xuất thân từ Nadarét, xứ Galilêa". Đó là lời Chúa. 
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ” (Mt 21,5).
 
Như Mẹ: Hôm nay, chúng ta bắt đầu bước vào Tuần Thánh. Đây là tuần trọng tâm của năm phụng vụ, mà cao điểm là Tam Nhật Thánh. Chúa Giêsu là Đức Vua, hôm nay được dân chúng tung hô chào mừng như một vị vua, nhưng rồi những người đó lại la ó đòi đóng đinh Người. Chúng ta sẽ thấy Chúa phải chết nhục nhã như thế nào, để cứu độ muôn dân.
 
Với Mẹ: Chúa biết rõ hành trình vào thành Giêrusalem là phải chịu chết, nhưng Chúa đã nhất quyết đi vào để hoàn thành kế hoạch cứu độ. Xin Chúa giúp sức cho chúng con biết đi theo Chúa cho đến cuối cùng của cuộc đời.
 
Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã đi theo sát Chúa Giêsu, xin Mẹ giúp nhân loại hôm nay biết nhìn nhận vương quyền của Chúa Giêsu.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
 
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương