09/05/2017
1270
Thứ Ba, 09.05.2017 - Tuần 4 PS

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 10,22-30).
 
Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. Người Do-thái vây quanh Người và nói: "Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết". Chúa Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện:
 
“Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Ga 10,22).
 
Như Mẹ: Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người trong một gia đình không phải quyền quý và giàu có, mà là trong một gia đình bình thường và nghèo khổ. Người chấp nhận đi vào con đường đau khổ và cái chết. Đó là một thử thách: chúng ta có dám bước đi như Đức Giêsu đã sống và đã làm, để cũng được cùng Người hưởng vinh quang Nước Trời?
 
Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa nhắc nhở chúng con rằng: khi gặp gian nan hay khốn khổ, hãy vững tin vào Chúa, Chúa luôn ban đủ sức mạnh và đồng hành với chúng con mọi lúc và mọi nơi.
 
Nhờ Mẹ: Mẹ đã đi theo Chúa trung kiên đến cùng. Xin Mẹ thương nâng đỡ chúng con, đừng để một ai trong những người Chúa đã cứu chuộc phải sống ngoài tình thương của Chúa.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương