09/05/2018
1056

09.05.2018

Thứ Tư – Tuần 6 PS

 

Tin Mừng: Ga 16,12-15

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: "Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 

“Khi Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật” (Ga 16,13).

 

Như Mẹ: Với sự yếu kém của mình, chúng ta khó lòng mà hiểu được những giáo huấn của Chúa Giêsu, và càng khó khăn hơn khi sống như Người đã sống. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Người hứa ban Chúa Thánh Thần, để hướng dẫn chúng ta biết tất cả sự thật.

 

Với Mẹ: Lạy Cha, nhận biết Cha và Đấng mà Cha đã sai đến trần gian là sự thật cao quý nhất. Xin cho chúng con trở nên môn đệ của Con Cha, kiên nhẫn bước đi trên con đường khổ giá, đón nhận tất cả mọi đau khổ lẫn thử thách như Người đã đi và đã chiến thắng.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, xin Mẹ giúp các đôi vợ chồng trẻ khôn ngoan giáo dục con cái sống đức tin trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng