09/05/2019
1433

09.05.2019

Thứ Năm

Tuần 3 PS

 

 

Tin Mừng: Ga 6,44-51

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: "Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo'. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Tôi bảo thật các ông: Ai tin thì được sống đời đời” (Ga 6,47).

 

Như Mẹ: Đức tin là một ân ban của Thiên Chúa, nhưng đức tin lại phải được trau dồi không ngừng. Có trau dồi, đức tin mới triển nở được. Sống là phải tin. Tin là một hành trình lâu dài. Chúa Giêsu xác định để được sống đời đời thì phải tin vào Chúa. Bởi vì chỉ có Chúa, Đấng là sự sống vĩnh cửu, mới có thể mang lại sự sống đời đời cho chúng ta.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, đức tin của chúng con còn quá yếu kém. Xin ban cho chúng con lòng can đảm và kiên trì, để dù giữa biết bao sóng gió phũ phàng của cuộc sống, chúng con luôn tin có Chúa cùng đồng hành với chúng con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, xin Mẹ giúp những người đang sống trong đời sống hôn nhân được ơn trung thành.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng