09/06/2019
951

09.06.2019

Chúa Nhật

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

 

 

Tin Mừng: Ga 20,19-23

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22).

 

Như Mẹ: Chúa Thánh Thần đã được ban xuống trên các môn đệ, để giúp các ngài tiếp tục công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần không ngừng hướng dẫn con thuyền Giáo Hội tiến về cùng đích của lịch sử cứu độ là Nước Trời. Chúng ta cũng được đón nhận Chúa Thánh Thần khi chịu phép rửa tội, nhất là khi chúng ta chịu phép thêm sức.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự xuống trên từng người chúng con. Xin Ngài canh tân bộ mặt trái đất này. Xin Ngài sửa dạy chúng con biết sống theo các giá trị của Tin Mừng và không ngừng tìm kiếm Nước Trời.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, Mẹ đã được tràn đầy Thánh Thần trong ngày truyền tin, xin Mẹ giúp chúng con luôn sẵn sàng để Chúa Thánh Thần thúc đẩy mà sống theo những giá trị Tin Mừng.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)

Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Lời Chúa: "Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: 'Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi'." (Lc 24,4-6)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng

114.864864865135.135135135250