09/07/2018
1710
Thứ Hai, 09.07.2018

Tin Mừng: Mt 9,18-26
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại". Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: "Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con". Và người đàn bà được khỏi bệnh.
Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: "Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi". Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy. Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mt 9,22).
 
Như Mẹ: Qua trình thuật Tin Mừng, chúng ta nhận ra rằng: đức tin có sức mạnh chữa lành như trường hợp người đàn bà bị băng huyết. Để đón nhận được ơn chữa lành, con người cần có đức tin. Đức tin là ân huệ Thiên Chúa ban, vì thế chúng ta cần phải cầu xin ơn đức tin và nuôi dưỡng để đức tin mỗi ngày thêm lớn mạnh hơn.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con đức tin. Xin cho chúng con biết nuôi dưỡng đức tin bằng việc siêng năng cầu nguyện và nhất là biết thường xuyên đến với Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, các bậc cha mẹ ngày nay đang thiếu thời gian hướng dẫn con cái biết và sống đức tin. Xin cho các phụ huynh trở nên những người thông truyền đức tin cho con cái của mình.
 
Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 1: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui