09/08/2017
1247

09.08.2017

Thứ Tư – Tuần 18 TN – Năm A

Th. Têrexa Benedicta

 

 

Tin mừng: Mt 15,21-28

 

Tin mừng theo thánh Matthêu.

 

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà rằng: "Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi". Người trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel". Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống".

Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy” (Mt 15,28).

 

Như Mẹ: Chính nhờ niềm tin mà bà này nhận được điều bà mong ước. Niềm tin là chìa khoá mở được kho tàngân sủng. Thiên Chúa đầy quyền năng, Ngài làm được mọi sự, Ngài lại giầu lòng thương xót với tất cả mọi người. Chúng ta hãy đến với Chúa dù trong bất cứ hoàn cảnh khổ đau nào. Tuy nhiên hãy để Chúa tự do thực hiện ý Ngài trong cuộc đời chúng ta.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con tin vào Chúa bởi vì Chúa nhân hậu và đầy lòng xót thương. Xin Chúa thực hiện nơi chúng con điều gì tốt nhất cho chúng con theo như ý Chúa muốn.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, xin dạy chúng con biết vững tin vào Chúa. Xin cũng giúp chúng con biết sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Lời Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi." (Lc 2,46)

Suy gẫm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng