09/08/2019
821
09.08.2019
Thứ Sáu XVIII Thường Niên
Tin Mừng: Mt 16,24-28
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?
 
"Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong Nước Người". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy” (Mt 16,25).
 
Như Mẹ: Theo Thầy Giêsu là chấp nhận trở nên đồng hình đồng dạng với Thầy. Thầy Giêsu đã chấp nhận hy sinh cả mạng sống mình vì nhân loại chúng ta. Đến lượt chúng ta, nếu chúng ta dám mất mạng vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy trong đời sống mai sau.
 
Với Mẹ: Sự sống là quà tặng vô giá. Xin Chúa cho chúng con dám đặt trọn cuộc đời mình vào tình yêu quan phòng của Ngài. Và xin cho chúng con ý thức rằng sống chết là việc của Chúa, để không sợ hãi trước sóng gió cuộc đời.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin Mẹ nâng đỡ những người tín hữu cũng như những ai đang bị ngược đãi vì sống chân lý hay vì niềm tin vào Thiên Chúa. Xin cho họ có ơn can đảm và bền đỗ đến cùng.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương
 
114.864864865135.135135135250