09/09/2018
1189

09.09.2018

Chúa Nhật 23 TN – Năm B

         

Tin Mừng: Mc 7,31-37

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: "Effetha!" (nghĩa là "Hãy mở ra!"), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!" Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được” (Mc 7,37).

 

Như Mẹ: Câm và điếc là hai căn bệnh thường đi đôi với nhau. Có người không nói được, nhưng lại ra hiệu chính xác giúp người ta hiểu được. Cũng có người không nghe được, nhưng lại sẵn sàng làm theo. Điều quan trọng là cần im lặng đúng lúc đúng nơi, và khi cần nói thì nói sao cho đúng sự thật với lòng can đảm.

 

Với Mẹ: Lạy Thiên Chúa, Chúa hiểu thấu lòng dạ con người. Chúng con không nói thì Chúa cũng biết tỏ tường. Xin cho chúng con nghe được tiếng Chúa nói trong lòng, và xin cũng cho chúng con biết nói lời yêu thương khi đối xử với tha nhân.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Giáo Hội, Mẹ luôn nhạy bén với Ý Chúa. Xin giúp chúng con biết nhận ra Ý Chúa trong đời sống của mình.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng