09/09/2019
642

09.09.2019

Thứ Hai

Th. Phêrô Claver, lm

 

 

Tin Mừng: Lc 6,6-11

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây". Người đó đứng thẳng dậy. Đoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: "Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?" Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: "Ngươi hãy giơ tay ra". Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành.

Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt” (Lc 6,9).

 

Như Mẹ: Lương tâm luôn mách bảo con người ta làm lành lánh dữ. Chúng ta biết lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa trong mỗi người chúng ta. Như thế, làm điều lành là một điều cần thiết đối với cuộc sống con người. Vì vậy, làm điều lành hay cứu mạng người thì được phép làm dù đó là ngày nào.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm việc không ngừng nghỉ để cứu giúp những người khốn khổ. Xin cho chúng con can đảm làm việc lành mà không tính toán, làm việc lành mà không chờ đợi một đền đáp nào. Và xin cho chúng con, dù làm bất cứ việc lành nào, thì cứ làm như thể là làm cho chính Chúa vậy.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, xin Mẹ nâng đỡ chúng con trong những việc làm phúc đức trong cuộc sống thường ngày.

 

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui
 
114.864864865135.135135135250