09/10/2018
1237

09.10.2018

Thứ Ba – Tuần 27 TN

Thánh Đyônysiô và các bạn tử đạo 

 

Tin Mừng: Lc 10,38-42

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với".

Chúa đáp: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện (quá). Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy” (Lc 10,39).

 

Như Mẹ: Thiên Chúa là tình yêu, là hạnh phúc và là sự sống. Nói cách khác Thiên Chúa là tất cả. Có Người, đời ta không còn sợ gì nữa. Do đó để có được Người, ta cứ đến với Người, lắng nghe lời Người dạy, như cô Maria trong bài Tin Mừng đã làm. Nhờ thế, ta biết được Người thương ta.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, dẫu biết rằng Ngài là tất cả của chúng con, thế mà vẫn còn nhiều người trong chúng con bỏ Chúa để chạy theo tội lỗi. Xin Chúa cho chúng con luôn biết chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo cho chúng con noi theo. Mẹ luôn theo thánh ý Chúa trong mọi sự. Xin Mẹ cho chúng con cũng biết từ bỏ ý riêng của mình để vâng theo thánh ý Chúa mà thôi.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương