09/11/2018
1690

09.11.2018

Thứ Sáu – Tuần 31 TN

Cung hiến TĐ LATERANO, lễ kính

 

 

Tin Mừng: Ga 2,13-22

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusa-lem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán".

 Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi".

 Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Ngưòi Do-thái đáp lại: "Phải bốn muơi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2,16).

 

Như Mẹ: Đền thờ là nơi thánh thiêng, là nơi Thiên Chúa ngự. Nơi đây, mọi người được mời gọi, quy tụ lại để gặp gỡ, tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa. Mỗi người là một đền thờ, và mỗi gia đình cũng là một đền thờ cho Chúa ngự trị. Tâm hồn có sạch, gia đình có tha thiết thì Chúa mới có thể ngự vào được.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con hãy siêng năng đến với Chúa để tôn thờ Ngài. Xin cho chúng con biết dành thời giờ và siêng năng tham dự thánh lễ, để được kết hợp với Chúa bằng một tình yêu chân thành.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, chính bản thân mỗi người chúng con là một đền thờ cho Chúa ngự. Xin giúp chúng con biết tránh xa tội lỗi để tâm hồn chúng con thực sự là ngôi nhà cho Chúa ngự vào.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương