10/01/2019
1056

10.01.2019

Thứ Năm  – Mùa GS

 

 

Tin Mừng: Lc 4,14-22a

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn khắp miền xung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và ai nấy đều ca tụng Người. Người đến Nadarét là nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, Người vào hội đường ngày Sabbat, và đứng dậy đọc sách. Người ta trao cho Người cuốn sách Tiên tri Isaia. Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: "Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa".

Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ rằng: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe". Và ai nấy đều công nhận lời Người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Người. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,21).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu luôn ưu tiên cho việc cầu nguyện và đọc Sách Thánh để gặp gỡ Chúa Cha. Tất cả những gì chép trong Sách Thánh đều đã được thể hiện nơi Người. Đọc Sách Thánh, tham dự Thánh Lễ có phải là việc ưu tiên của chúng ta hôm nay hay không?

 

Với Mẹ: Được nghe Lời Chúa và được tham dự Thánh Lễ là một hồng ân. Xin Chúa làm cho Lời của Ngài thấm nhập vào lòng chúng con, và xin cho Lời đó biến đổi hành vi và nếp sống của chúng con sao cho hợp với Lời chân lý của Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, xin Mẹ dạy chúng con biết noi gương Mẹ, để tâm đến từng Lời Chúa, suy đi nghĩ lại trong lòng, rồi đem thực hiện trong cuộc sống thường ngày.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng