10/02/2018
1085

10.02.2018

Thứ Bảy – Tuần 5 TN

Th. Scholastica, tn

 

Tin Mừng: Mc 8,1-10

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: "Ta thương đám đông, vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn. Nếu Ta để họ đói mà về nhà, họ sẽ mệt lả giữa đường, vì có nhiều người từ xa mà đến". Các môn đệ thưa: "Giữa nơi hang địa này, lấy đâu đủ bánh cho họ ăn no!" Và Người hỏi các ông: "Các con có bao nhiêu bánh?" Các ông thưa: "Có bảy chiếc". Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát. Các ông chia cho dân chúng. Các môn đệ còn có mấy con cá nhỏ. Người cũng đọc lời chúc tụng và truyền cho các ông phân phát.

Dân chúng ăn no nê và người ta thu lượm những miếng còn thừa lại được bảy thúng. Số người ăn độ chừng bốn ngàn. Rồi Người giải tán họ, kế đó Người cùng các môn đệ xuống thuyền mà đến miền Đal-ma-nu-tha. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Thầy chạnh lòng thương đám đông” (Mc 8,2).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu chạnh lòng thương đám đông. Người không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về. Với bảy chiếc bánh và hai con cá do các môn đệ dâng lên, Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh từ “ít ra nhiều”, ai nấy đều được ăn và được no nê. Là người tông đồ của Chúa Giêsu, ngày hôm nay chúng ta phải biết nhạy cảm để luôn sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu của tha nhân trong khả năng và sự nỗ lực hết sức của bản thân.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, tất cả mọi sự đều thuộc về Chúa, xin cho chúng con biết dâng lên Chúa tất cả những gì chúng con có, để được Chúa dùng vào việc phục vụ anh chị em đồng loại.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, xin uốn nắn chúng con trở thành những môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, biết chạnh lòng thương những ai đau khổ tật nguyền.

 

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui