10/02/2019
1067

10.02.2019

Chúa Nhật 5 TN – Năm C

Thánh vịnh tuần 1

 

 

 

Tin Mừng: Lc 5,1-11

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Giênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: "Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá". Ông Simon thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới". Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.

Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi". Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: "Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta". Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện:

 

“Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới” (Lc 5,5).

 

Như Mẹ: Người tông đồ của Chúa như một người làm nghề đánh cá. Đánh cá thường phải đánh vào ban đêm thì mới bắt được cá, đánh cá phải đánh vào giờ giấc thích hợp. Đối với người tông đồ, giờ nào cũng thích hợp miễn sao làm theo ý của Chúa và vì vinh danh Ngài. Ông Phêrô, nhờ vâng lời Thầy Giêsu, nên ông và các bạn chài, đã kéo được một mẻ lưới đầy cá.

 

Với Mẹ: Chúa đã sai các tông đồ chèo thuyền ra xa mà đánh cá. Xin cho Hội Thánh của Chúa luôn luôn làm theo lệnh truyền của Chúa mà hăng say thu phục người ta, để các dân nước được quy tụ thành một gia đình của Chúa.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, Mẹ đã đồng hành với các tông đồ thời Giáo Hội sơ khai, xin Mẹ tiếp tục đồng hành với những người có trách nhiệm trong việc lèo lái con thuyền Giáo Hội ra khơi bắt được nhiều cá hơn.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng