10/03/2017
1818
 

10.03.2017                                                                 
Thứ Sáu
tuần 1 MC                                                               
 
Tin Mừng: Mt 5,20-26
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!" Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,20).
 
Như Mẹ: Công chính là một đòi hỏi của Tin Mừng. Nhưng thế nào là công chính? Đối với Chúa, công chính là nhận biết Thiên Chúa là Cha và coi mình là tội nhân cần được lòng thương xót của Ngài. Kinh sư và người Pharisêu tự cho mình là công chính, không cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa, nên không được kể là công chính. Người môn đệ cần biết khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa và cả người đời.
 
Với Mẹ: Chỉ có Thiên Chúa là Đấng Công Chính. Xin Chúa cho người tín hữu biết được địa vị và ơn gọi của mình trong chương trình của Chúa mà hết lòng phụng sự Ngài và phục vụ tha nhân trong tinh thần bác ái và khiêm nhường.
 
Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ giúp chúng con trong việc sống Tin Mừng giữa dòng đời này.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương