10/05/2018
1289

10.05.2018

Thứ Năm – Tuần 6 PS

 

Tin Mừng: Ga 16,16-20

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha".

Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: "Điều Người nói với chúng ta: 'Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy', và 'Vì Thầy về cùng Cha', như thế có ý nghĩa gì?" Họ nói: "Lời Người nói 'Một ít nữa' có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì?"

Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: "Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 

“Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16,20b).

 

Như Mẹ: Khoảng cách giữa buồn sầu-vui mừng, tối tăm-ánh sáng, cái chết-sự sống rất xa, nhưng cũng rất thực tế. Nếu không quy hướng cuộc đời về với Đấng ban phát niềm vui vĩnh cửu, thì cuộc đời chúng ta dù có giàu sang cũng chẳng có ý nghĩa gì! Chúa Kitô phục sinh mới là Đấng làm cho những buồn sầu trong cuộc đời này trở thành niềm vui của chúng ta.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết nhìn lên Chúa là cùng đích của mọi sự và mọi loài. Chúa cũng chính là niềm vui đích thực và vĩnh cửu của chúng con, xin cho chúng con luôn ngập tràn niềm vui trong bình an của Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, Mẹ đang ở trong niềm vui trọn vẹn của Nước Trời, xin cầu cho chúng con còn ở dưới thế gian này.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng