10/05/2019
1047

10.05.2019

Thứ Sáu

Tuần 3 PS

 

 

Tin Mừng: Ga 6,52-59

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?"

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời".

Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Caphar-naum.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống muôn đời” (Ga 6,54).

 

Như Mẹ: Sự sống đời đời hệ tại việc kết hiệp với Chúa Giêsu thông qua việc lãnh nhận Thánh Thể là chính Mình và Máu Thánh của Người. Hơn nữa, sự sống đời đời còn mở lối đưa ta đến với tha nhân, vì chúng ta đều là con của Cha trên trời, cùng hiệp thông trong một Chén Thánh và một Bánh Thánh.

 

Với Mẹ: Thánh Thể là nguồn mạch tình yêu và nguồn mạch sự sống, xin Chúa Giêsu hạ cố ngự vào lòng chúng con, làm cho chúng con trở nên cung điện xứng đáng của Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, xin dạy chúng con biết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, sống bí tích này với một con tim rộng mở, để ngày ngày, chúng con biết chia sẻ bác ái với tha nhân.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui