10/06/2019
948

10.06.2019

Thứ Hai

Đức Maria, Mẹ Hội Thánh

 

 

Tin Mừng: Ga 19,25-34

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói : “Tôi khát!” Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giê-su nói : “Thế là đã hoàn tất !” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.

Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Thưa Bà, đây là con của Bà” (Ga 19,26).

 

Như Mẹ: Trước lúc lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã ký thác người môn đệ yêu dấu, đại diện loài người, cho Mẹ của Người. Hôm nay, toàn thể Hội Thánh mừng lễ Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh như muốn xác định cho chúng ta vai trò và trách nhiệm của Đức Mẹ đối với Hội Thánh cũng như đối với loài người.

 

Với Mẹ: Các môn đệ đang sống giữa thế gian đầy giả dối, còn loài người thì đang sống trong một thế giới đầy biến động. Xin Chúa đoái thương gìn giữ chúng con khỏi mọi ác thần, để sống trọn niềm tin tưởng vào Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, xin Mẹ đồng hành với từng vị mục tử trong Hội Thánh, để các ngài hết lòng góp phần xây dựng Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, và đồng thời giúp Hội Thánh chu toàn sứ vụ mà Chúa Kitô đã phó trao.

 

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui

114.864864865135.135135135250