10/07/2017
1144

10.07.2017

Thứ Hai – Tuần 14 TN – Năm A

 

Tin Mừng: Mt 9,18-26

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại". Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: "Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con". Và người đàn bà được khỏi bệnh.

Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: "Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi". Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống” (Mt 9,18).

 

Như Mẹ: Các trình thuật Tin Mừng đều cho ta thấy hình ảnh một Đức Giêsu hiền hậu đến với người nghèo, người bị hắt hủi hay người cùng khốn,... để chữa lành và ban ơn nâng đỡ họ. Và những con người này, nhờ vào lòng tin, họ đã được gặp Chúa thật sự.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Chúa để được Chúa nâng đỡ. Như người thủ lãnh trong bài Tin Mừng hôm nay, xin Chúa cho chúng con biết đặt hết tương lai đời mình với lòng tin tưởng và phó thác vào quyền năng thương xót của Chúa.

 

Nhờ Mẹ:Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, Mẹ luôn trung tín trong đức tin và kiên trì trong đức cậy ngay cả khi nhìn lên Con mình chết trên thập giá. Xin Mẹ hướng dẫn chúng con luôn biết gắn bó với Chúa như Mẹ xưa kia.

 

Trong Mẹ:Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui