10/07/2018
1735
Thứ Ba, 10.07.2018

                                                
Tin Mừng: Mt 9,32-38

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: "Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel". Nhưng các người biệt phái nói rằng: "Ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ".

Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương…” (Mt 9,36).
 
Như Mẹ: Khi thấy dân chúng lầm than, vất vưởng không người chăn dắt, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương. Tình thương của Chúa vẫn luôn bao bọc mỗi người chúng ta mọi nơi, mọi lúc và qua hết mọi thời. Ai đến với Chúa giàu tình thương xót thì không bị thất vọng bao giờ.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa! Sống trong một thế giới đề cao vật chất và hưởng thụ, Chúa mời gọi chúng con chạnh lòng thương trước nỗi đau khổ và thiếu thốn của anh em mình. Xin giúp chúng con dám dấn thân lên đường đem Tin Mừng yêu thương của Chúa đến với những ai còn đang đói khát ơn cứu độ.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, xin giúp chúng con thanh tẩy trái tim chai lì để mặc lấy trái tim từ ái của Chúa mà biết yêu mến anh chị em đau khổ sống xung quanh.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 

 LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương