10/08/2017
1103

10.08.2017

Thứ Năm – Tuần 18 TN – Năm A

Th. LAURENSÔ, phó tế tử đạo

 

 

Tin mừng: Ga 12,24-26

 

Tin mừng theo thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quí trọng người ấy” (Ga 12,26).

 

Như Mẹ:Người đời thích lãnh đạo. Còn Chúa lại dạy: ai muốn làm lãnh đạo thì phải là người phục vụ. Phục vụ là một điều cần thiết đối với người môn đệ. Ai phục vụ người nghèo khổ với tinh thần khiêm nhường thì cũng như là phục vụ Chúa Giêsu vậy, mà ai phục vụ Chúa Giêsu thì được Chúa Cha quí trọng.

 

Với Mẹ:Chúa là Con Thiên Chúa, có một địa vị cao cả, nhưng lại tự hạ làm một người nghèo và hi sinh mạng sống để phục vụ cho ơn cứu độ của con người. Xin cho chúng con học lấy tinh thần khiêm nhường của Chúa, mà dấn thân phục vụ cho các giá trị của Tin Mừng.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, xin Mẹ hành động với chúng con trong các công việc bổn phận hằng ngày.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng