10/08/2018
798

10.08.2018

Thứ Sáu – Tuần 18 TN

THÁNH  LAURENSÔ, phó tế tử đạo

 

Tin Mừng: Ga 12,24-26

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó".   Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy” (Ga 12,26).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến thế gian, không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Phục vụ là cho đi, phục vụ là quên mình. Chúa Giêsu đã cho đi tất cả, đã quên địa vị cao cả của mình, để mặc lấy thân phận hèn mọn vì phần rỗi chúng ta. Đến lượt, nếu chúng ta phục vụ Chúa tận tình, chắc chắn Chúa Cha sẽ quý trọng, sẽ ban thưởng cho chúng ta.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự nguyện hạ mình xuống để phục vụ cho phần rỗi của chúng con, xin cho chúng con biết sẵn sàng phục vụ Chúa theo chức vụ và bổn phận của mình với lòng yêu mến và khiêm nhường.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, xin cho những người sống trong gia đình biết phục vụ lẫn nhau trong tình yêu thương chân thành.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 5: 

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Lời Chúa: "Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giêsu thì ở giữa." (Ga 19,18)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương