10/09/2018
1360

10.09.2018

Thứ Hai – Tuần 23 TN

         

Tin Mừng: Lc 6,6-11

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây". Người đó đứng thẳng dậy. Đoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: "Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?" Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: "Ngươi hãy giơ tay ra". Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành.

Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt” (Lc 6,9).

 

Như Mẹ: Lương tâm luôn mách bảo con người làm lành lánh dữ. Chúng ta biết lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa trong mỗi người. Làm điều lành là điều cần thiết đối với cuộc sống con người. Vì vậy, làm điều lành hay cứu mạng người thì được phép làm dù đó là ngày nào.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm việc không ngừng nghỉ để cứu giúp những người khốn khổ. Xin cho chúng con can đảm làm việc lành mà không tính toán, và không mong được một sự đền đáp nào. Và xin cho chúng con, dù làm bất cứ việc lành nào, thì luôn sẵn sàng làm cứ như thể là làm cho chính Chúa vậy.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, xin Mẹ nâng đỡ chúng con trong những việc lành phúc đức cho những kẻ cơ hàn.

 

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui