10/10/2018
1270

10.10.2018

Thứ Tư – Tuần 27 TN

Tuần 27 TN

 

Tin Mừng: Lc 11,1-4

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông". Người nói với các ông: "Khi các con cầu nguyện, hãy nói: 'Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ' ". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1).

 

Như Mẹ: Cầu nguyện là một sinh hoạt tâm linh của mọi tôn giáo. Qua lời kinh Lạy Cha mà Đức Giêsu dạy các môn đệ, chúng ta nhận thấy rằng lời cầu nguyện đích thật cần phải được quy hướng về Thiên Chúa trước khi cầu xin cho những nhu cầu của đời sống con người. Cầu nguyện trên hết là hành vi thờ phượng, tôn vinh Thiên Chúa chứ không chỉ để xin ơn này ơn kia.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, giữa một xã hội còn nhiều những cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt, xin cho chúng con năng đọc kinh Lạy Cha để luôn ý thức về sự yếu đuối của bản thân và biết trông cậy vào sự trợ giúp của ơn thánh trong mỗi biến cố của cuộc đời này.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin dạy chúng con luôn sống tâm tình con thảo với Thiên Chúa là Cha, với lòng yêu mến và vâng phục Ngài mỗi ngày.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng