11/01/2019
995

11.01.2019

Thứ Sáu  – Mùa GS

 

 

Tin Mừng: Lc 5,12-16

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: "Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch". Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: "Ta muốn, hãy nên trơn sạch". Lập tức, người ấy khỏi phong hủi. Người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng: "Hãy đi trình diện với tư tế, và hãy dâng lễ vật như luật Môsê đã dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch". Nhưng tiếng đồn về Người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe Người và được chữa lành bệnh tật. Còn Người, thì lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Lc 5,12b).

 

Như Mẹ: Với niềm tin tưởng vào Lòng thương xót Chúa, người bệnh phong đã được chữa cho sạch. Chúa đã mở cho anh một con đường sống và giúp anh hòa nhập với cuộc sống, phục hồi phẩm giá đích thực mà Thiên Chúa đã ban cho con cái loài người. Chúng ta cũng hãy bắt chước lòng tin của anh bệnh phong hôm nay.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là bác sĩ của mọi người bệnh và người đau khổ, Chúa biết lòng tin tưởng và lòng cậy trông của họ vào Chúa. Xin Chúa thương chữa lành và gia tăng lòng cậy trông cho người đau khổ hằng kêu cầu Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, xin Mẹ dạy chúng con luôn biết vui lòng đón nhận thánh ý Chúa vì tin rằng mọi sự xảy đến đều là điều tốt cho chúng con.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Tahoma","sans-serif";mso-ansi-language: AF'>Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương