11/02/2018
1335

11.02.2018

Chúa Nhật 6 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 2

 

Tin Mừng: Mc 1,40-45

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch". Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh". Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng mình đã được khỏi bệnh". Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Người chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn anh sạch đi” (Mc 1,41).

 

Như Mẹ: Tình thương của Chúa luôn hướng đến tất cả mọi người, nhất là những người tội lỗi, bị xã hội gạt ra ngoài lề. Qua việc Chúa Giêsu chữa lành người mắc bệnh phong, ta thấy rằng Tình yêu của Chúa luôn trả lại cho ta phẩm giá đích thực mà chúng ta đã đánh mất.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thật xấu hổ vì thường sống thiếu bác ái với những người nghèo khổ, xin Chúa chạm vào lòng chúng con, biến đổi chúng con để chúng con biết cảm thương những ai đang đau khổ và túng nghèo.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, xin Mẹ đồng hành với những người làm nghề thầy thuốc, để họ có một tấm lòng nhân từ mà hết lòng chăm sóc các bệnh nhân. Xin cho các bệnh nhân biết đặt niềm tin vào Chúa.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng