11/03/2017
1136
11.03.2017                                                                 
Thứ Bảy
tuần 2 MC                                                               
 
Tin Mừng: Mt 5,43-48
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 
Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi?” (Mt 5,46).
 
Như Mẹ: Yêu thương là giới răn quan trọng nhất. Yêu thương là chu toàn lề luật Chúa. Yêu thương người yêu thương mình thì dễ, nhưng yêu thương người ghét mình thì quả là khó! Chúa mời gọi chúng ta yêu thương hết mọi người, ngay cả kẻ thù. Chúa dạy chúng ta yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ, có như thế, chúng ta mới có công!
 
Với Mẹ: Chúa là Tình Yêu. Xin Chúa làm cho người tín hữu sống giới luật yêu thương một cách kiên cường hơn trong cuộc sống làm chứng ở trần gian này, bởi vì chúng con khi sống yêu thương là đã làm chứng cho Chúa rồi.
 
Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã sống hết lòng vì Chúa và vì tha nhân. Xin Mẹ giúp chúng con biết vượt qua những khác biệt mà sống bác ái và hiền hoà với tha nhân.
 
Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui