11/03/2018
1103

11.03.2018

Chúa Nhật 4 MC – Năm B

Thánh vịnh tuần 4

 

Tin Mừng: Ga 3,14-21

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Những người sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng” (Ga 3,21).

 

Như Mẹ: Chúa Cha yêu nhân loại đến nỗi đã ban chính Con Một của Ngài. Chúa Con chính là đường, là sự thật và là sự sống. Người là ánh sáng của trần gian, chỉ có Người Con mới là ánh sáng mang lại chân lí đưa đến sự sống đời đời.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng chiếu soi trần gian. Chúng con đang sống trong một thế giới đầy bóng tối của sự dữ, bất công và giả dối. Xin cho mỗi người chúng con biết gắn kết với Chúa là ánh sáng chân thật, để thấy rõ nẻo đường cần đi. Và xin cho chúng con trở nên ánh sáng cho trần gian này.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết khôn ngoan xây dựng các giá trị cho cuộc sống của người dân dựa trên sự thật và công bằng, từ đó xã hội được phát triển hài hoà hơn.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)

Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Lời Chúa: "Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: 'Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi'." (Lc 24,4-6)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng